Skip to main content
0

Sustainability.
Materialized.

Vårt syfte är att accelerera den hållbara transformationen av samhälle och näringsliv tillsammans med ledande företag & organisationer.

Verktyg

Sustainability Strategy Board

Behöver du skapa eller optimera din hållbarhetsstrategi? Detta verktyg orienterar dig och din organisation inom hållbarhet och skapar underlag för en första hållbarhetsstrategi.

Sustainability Strategy Cards

Med dessa frågekort kan organisationer förstå och hitta sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Workinar

Live Workinar

Sustainability Strategy Workinar

Behöver du skapa eller optimera din hållbarhetsstrategi? Detta workinar orienterar dig och din organisation inom hållbarhet och skapar underlag för en första hållbarhetsstrategi.

Tack till