Skip to main content
0

Sustainability Strategy Cards™

Med dessa frågekort kan organisationer förstå och hitta sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Översikt

Med Sustainability Strategy Cards™ kommer du att lära dig mer om hållbarhet och hela den bredd av frågor som hållbarhet inbegriper utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Du kommer också att ha möjligheten att använda frågorna för att utveckla er verksamhet och hitta de frågor där ni kan göra verklig skillnad för en hållbar utveckling och samtidigt blomstra som organisation.

Kortleken är baserad på internationella riktlinjer för hållbarhet med tydliga kopplingar till FNs Agenda 2030 med de 17 globala målen samt världens största standard för hållbarhet, ISO 26000, för ytterligare vägledning och hållbarhetssäkring.

Syften

Kortleken kan användas både i början av ett hållbarhetsarbete och som ett verktyg för implementering, lärande och utveckling i organisationen.

Orientera er i frågorna och hitta de mest relevanta hållbarhetsfrågorna för just er verksamhet.

Identifiera de mest väsentliga frågorna som gynnar både kunderna/intressenterna, ert företag och samhället i stort.

Göra en gapanalys och utvärdera hur väl ni presterar på de viktigaste frågorna idag.

Utveckla lösningar och innovationer i de frågor som är viktiga men som ni inte presterar fullt ut på idag.

Identifiera affärsmöjligheterna i viktiga hållbarhetsfrågor.

Samla goda exempel och fundera över ert nästa steg och bidrag till hållbar utveckling.

Innehåll

  • Hållbarhetsområden (37st kort)
  • Globala Målen (18st kort)
  • Barnrättsprinciperna (11st kort)
  • Instruktioner

Pris

990 SEK
30 dagars gratis

e-postsupport

Gå igenom processen
så många gånger ni vill
Tillfälligt slut

Vill du beställa en större order eller betala via faktura? Kontakta oss!

Tack till