Skip to main content
0

Verktyg

Över 30 års erfarenhet samlat i systematiska verktyg och processer, baserat på internationella riktlinjer för hållbarhet.

Meet The Tools

Sustainability Strategy Board

Behöver du skapa eller optimera din hållbarhetsstrategi? Detta verktyg orienterar dig och din organisation inom hållbarhet och skapar underlag för en första hållbarhetsstrategi.

Sustainability Strategy Cards

Med dessa frågekort kan organisationer förstå och hitta sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Tack till