Skip to main content
0

Sustainability Strategy Board™

Skapa eller optimera er hållbarhetsstrategi på ett systematiskt, enkelt och lustfyllt sätt med Sustainability Strategy Board™.

Översikt

Sustainability Strategy Board™ är ett verktyg som på ett systematiskt och lustfyllt sätt orienterar dig och din organisation inom hållbarhet och skapar underlag för en första hållbarhetsstrategi — allt inom 3 timmar.

Verktyget är baserat på internationella riktlinjer för hållbarhet med tydliga kopplingar till FNs Agenda 2030 och de 17 globala målen samt ISO26000, världens största standard för hållbarhet för ytterligare vägledning och hållbarhetssäkring.

Genom att svara på ett antal frågor får ni en stabil grund att stå på för hållbarhetsarbetet och följer de bredast internationellt accepterade riktlinjerna för hållbarhet som finns. Verktyget passar också bra för dig som är konsult och hjälper företag att ställa om till hållbar utveckling.

Sustainability Strategy Board Översikt

Syften

Verktyget kan användas både i början av ett hållbarhetsarbete och som ett verktyg för implementering, lärande och utveckling i organisationen.

Orientera er i frågorna och hitta de mest relevanta hållbarhetsfrågorna för just er verksamhet.

Identifiera de mest väsentliga frågorna som gynnar både kunderna/intressenterna, ert företag och samhället i stort.

Göra en gapanalys och utvärdera hur väl ni presterar på de viktigaste frågorna idag.

Utveckla lösningar och innovationer i de frågor som är viktiga men som ni inte presterar fullt ut på idag.

Identifiera affärsmöjligheterna i viktiga hållbarhetsfrågor.

Samla goda exempel och fundera över ert nästa steg och bidrag till hållbar utveckling.

Möjliga resultat

1

Identifiering av nya affärsmöjligheter
2

Identifiering av eventuella hållbarhetsrisker
3

Direkt koppling till världens mest relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
4

Underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
5

Underlag för dialog med investerare, kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter om hållbarhet
6

Möjlighet till Egendeklaration – och tredjepartsverifiering - enligt Svensk standard SIS/TS 2:2021 egendeklaration
7

Underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
8

Involvering av medarbetare, kunder eller nyckelpersoner
9

Kick-start i hållbarhetsarbetet
10

Kunskapslyft i hållbarhetsfrågan

Innehåll

  • Strategibräda (1st)
  • Sustainability Strategy Cards™
  • Handledning (1st)
  • Scorekort (Nedladdning)
  • Agenda 2030 Översikt (Nedladdning)

Introduktionspris

5950 SEK
30 dagars gratis

e-postsupport

Gå igenom processen
så många gånger ni vill
Tillfälligt slut

Vill du beställa en större order eller betala via faktura? Kontakta oss!

Tack till