Skip to main content
0

Om Oss

WhyWay har som syfte att bidra till den hållbara transformationen av samhälle och näringsliv. Tillsammans med ledande organisationer utvecklar och tillhandahåller vi lärande och skapande verktyg för att accelerera hållbar utveckling.

WhyWay Miro & Mural

2020

Digitala workinars med Sustainability Strategy Board på Miro & Mural

I samband med COVID-19 krävdes det en snabb omställning till digitala verktyg. Inplanerade workshops blev transformerade till digitala workinars för att ta hänsyn till de nya restriktionerna och hälsoriskerna.

Fortsättningsvis kan vi nu därför erbjuda vår pilotprodukt Sustainability Strategy Board både som fysiskt verktyg och digitalt på distans genom Miro & Mural för att fortsätta vårt arbete mot en hållbar värld.

Plattformar:

WhyWay Vinnova DSP

2019

Samarbete med Sveriges inkubatorer i Vinnova-finansierat projekt

Under 2019 arbetade vi tillsammans med Sveriges inkubatorer i ett Vinnova-finansierat projekt för att anpassa våra verktyg till ett praktiskt och begripligt verktyg för hållbar affärsutveckling. Verktyget är speciellt designat för små och medelstora företag med syftet att ge dem en förståelse för hela bredden av hållbarhet och samtidigt hjälpa dem att utveckla hållbarhet i sina verksamheter. Det ger dem möjlighet att hitta nya affärer och samtidigt maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Helt i linje med Sveriges intention om att konkurrera på världsmarknaden genom att vara drivhus åt världens mest hållbara företag.

Involverade Parter:

Agenda 2030 Optimering Modell

2019

Optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030

OPTIMIZED™: Ny svensk riktlinje för maximering av bidraget till hållbar utveckling i syfte att stödja svensk export. Allies var koordinartor för det Vinnovafinansierade projektet ”Optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030” tillsammans med myndigheten Swedac, Svenska standardorganisationen SIS samt innovationshubben Sustainable Innovation.

Den nya svenska standarden SP2:2020 Egendeklaration för maximering av bidraget till hållbar utvekling beslutades under hösten 2020 i SIS expertgrupp för Samhällsansvar, den Tekniska kommittén 478.

Involverade Parter:

WhyWay - Powered By Allies

2018

WhyWay – Powered By Allies.

Vi samlar all vår kompetens kring verktyg och modeller i ett varumärke under namnet WhyWay. Vi fokuserar först på verktyg speciellt anpassade för små och medelstora företag som på ett kostnads- och tidseffektivt sätt behöver mejsla fram syfte och riktning både vad gäller hållbarhet och verksamheten i stort. Målsättningen är att inte bara skapa en hållbarhetsstrategi utan snarare en hållbar strategi – där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och stärker affären.

Vår drivkraft ligger i att göra bolagen kompetenta och självgående för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling som rullar på av sig själv och inte är beroende av ständigt konsultstöd.

WhyWay - Insight & Enlight

2018

EU-finansierat projekt: Insight & Enlight

Ett co-creation orienterat EU-finansierat 4-årigt projekt inom JPI Urban Europe Smart Cities med namnet Insight & Enlight. Modell- och metodutveckling för ”Ecosystem for Public decision making” including citizens and increasing democratic values, tillsammans med Stockholms universitet (e-govlab), Stockholms Stad, The city of Vienna and IIBW & Preference.

Involverade Parter:

Allies flag - Be the change you want to see in the world.

2004

Allies – Co-Creating A Win Win Win World.

Allies startar 2004 som ett nätverk av allierade samhällsförändrare, rådgivare, processledare, kommunikatörer, varumärkesbyggare, hållbarhetsexperter och affärsutvecklare. Redan från början skapade vi tydliga processer och verktyg för att som allierade till våra uppdragsgivare effektivt hjälpa dem att lösa sina utmaningar.

Genom att involvera deras medarbetare och intressenter, bottna i deras värderingar, historia och roll i samhället, och tillsammans klargöra en meningsfull vision och riktning mejslar vi gemensamt fram en mer attraktiv och hållbar organisation och affär, med en självklar plats i samhället. Parallellt med våra kunduppdrag är vi engagerade i olika projekt för att maximera vårt bidrag till hållbar utveckling.

Erfarenhet

100000

Konsumentröster

10000

Vittnesmål Från Anställda

1000

Ledningsperspektiv

100

Chefsuttalande

30

Års Erfarenhet

Tack till