Sustainability In A Box

Med dessa frågekort kan organisationer förstå och hitta sina viktigaste hållbarhetsfrågor på ett enkelt och lustfyllt sätt.

Översikt

Med den här kortleken kommer du att lära dig mer om hållbarhet och hela den bredd av frågor som hållbarhet inbegriper utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Du kommer också att ha möjligheten att använda frågorna för att utveckla er verksamhet och hitta de frågor där ni kan göra verklig skillnad för en hållbar utveckling och samtidigt blomstra som organisation.

Kortleken är baserad på internationella riktlinjer för hållbarhet med tydliga kopplingar till FNs Agenda 2030 med de 17 globala målen samt världens största standard för hållbarhet, ISO 26000, för ytterligare vägledning och hållbarhetssäkring.

Sustainability In A Box Cards

Syften

Kortleken kan användas både i början av ett hållbarhetsarbete och som ett verktyg för implementering, lärande och utveckling i organisationen.

Orientera er i frågorna och hitta de mest relevanta hållbarhetsfrågorna för just er verksamhet.

Identifiera de mest väsentliga frågorna som gynnar både kunderna/intressenterna, ert företag och samhället i stort.

Göra en gapanalys och utvärdera hur väl ni presterar på de viktigaste frågorna idag.

Utveckla lösningar och innovationer i de frågor som är viktiga men som ni inte presterar fullt ut på idag.

Identifiera affärsmöjligheterna i viktiga hållbarhetsfrågor.

Samla goda exempel och fundera över ert nästa steg och bidrag till hållbar utveckling.

Innehåll

  • Hållbarhetsområden (38st spelkort)
  • Globala Målen (17st spelkort)
  • Barnrättsprinciperna (10st spelkort)
  • Instruktioner (1st)
  • Nedladdningsbart Material

Pris

495 SEK
10% rabatt på digitala

utbildningar & workinar

Gå igenom processen
så många gånger ni vill
Tillfälligt slut

Vill du beställa en större order eller betala via faktura? Kontakta oss!

Kunder & Partners

Kontakt

WhyWay AB
Vasagatan 16, 111 20, Stockholm, Sweden